1. siyasi sistemlerin kendisine olan güvenini turnusol kağıdı gibi belli eder.