dolandırıcılık - youreads

  1. 5237 sayılı türk ceza kanunu madde 157'e göre
    dolandırıcılar: hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir.