1. varlığı ile çevresini baskılayan insanlardır. yayılmacı politika izlemeye meyillidirler.
  2. dominantlık karşıdakilerin kim olduğuna özgü daha çok