duhter - youreads

  1. (ﺩﺧﺘﺮ) kız çocuk, kız mânâlarına gelen farsça bir kelimedir.