duhuliye - youreads

  1. giriş ücreti anlamına gelen arapça kökenli klasik türkçe sözcük. duhuliyeli kavramı giriş ücreti olan, duyuliyesiz kavramı da giriş ücreti olmayan anlamında kullanılır.