dünya neden döner - youreads

  1. Hepimiz dünya'nın döndüğünü biliriz. Aslında sadece dünya değil neredeyse bütün gezegenler, uydular, sistemler dönmektedir. Peki ama neden?

    Gezegenler; dev gaz ve toz bulutlarının oluşmasından meydana gelmiştir. Birbirini çeken parçalar sıkışıp yoğunlaştıkça bu yapılar giderek hızlanmışlardır. Bu fizik yasasına "açısal momentumun korunumu" deniyor. Bir balerinin kollarını kapattıkça hızlanması gibi parçacıklar da birbirine yaklaştıkça dönüş hızı artıyor.

    Dünyanın dönmeye devam etmesinin sebebi ise "eylemsizlik". Uzayda sürtünme kuvveti olmadığı için dünyanın dönmemesi için bir sebep yok.

    Fakat ay ve diğer gök cisimlerinin neden olduğu gelgitler dünya yüzeyinde bir sürtünme kuvveti oluşturuyor ve kuvvet az da olsa yavaşlamaya neden oluyor. Bu yavaşlama, yüzyılda 2 milisaniye olarak hesaplanmış. Yerbilimciler, 340 milyon yıl önce bir yılın 397 gün, bir günün 22 saat olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Eğer bir gün geleceğe, milyonlarca yıl sonrasına yolculuk yapabilirsek, bir günün 48 saat olduğunu görürdük.
  2. "dünya döner tek bir yana
    doğsun diye gün bir daha
    ben de döndüm tekrar sana
    sönmek için yana yana"

    sözleriyle 2008 yılında yüksek sadakat'in cevabını verdiği soru.
  3. çünkü neden dönmesin ki