1. kuz
  2. serbest çağrışım olarak burada yazılınların muhatabı olan "o"