duty-free - youreads

  1. türkçede gümrük vergisi muafiyeti anlamına gelen ingilizce ifade. (bkz: gümrük vergisi muafiyeti)

    uluslararası sulardan transit geçişlerde ve havaalanlarında, gümrük vergisi muafiyeti bulunan vergilendirilmemiş malların satıldığı dükkânları tanımlamak için ingilizce temelli "duty-free shop" ifadesi kullanılır. (bkz: duty-free shop)