edward said

Kimdir?

karşılaştırmalı edebiyat profesörü ve aktivist, teorisyen. amerikan vatandaşı hıristiyan filistinli bir baba ile lübnanlı hristiyan annenin filistin'de dünyaya gelmiş iki çocuğundan biridir.

doğu'nun batı tarafından (ve batıda) temsili konusunu, dönemin ünlü şarkiyatçı yazarlarının metinlerini kaynak olarak kullanıp analiz ettiği ve yorumladığı orientalism ("oryantalizm") isimli kitabı ilk olarak 1978 yılında yayımlandı. said'in -akademik bir dal olarak da nitelenebilen- şarkiyatçılık konusunu ele alışındaki titizliğini ve incelediği metinler üzerindeki uzmanlığını bir araya getirdiği bu temel eser birçok teorisyen için bu konuda çığır açmıştır. günümüz postmodern kültür teorilerine geçişten önce, modernliğin eşliğinde kapitalizm ve emperyalizmin kök salma sürecine dair de önemli fikirler barındıran eser (türkçe dahil) birçok dile çevrilmiştir. said, bu temel eseri dışında klasik müzik üzerine yazdığı kitaplarla ve filistin meselesine değindiği sayısız makaleleriyle de tanınır. edward said ingiliz yönetimi altında kudüs'de doğdu. babası zengin hristiyan filistin'lilerden bir iş adamı ve amerikan vatandaşı, annesi hristiyan lübnanlı ve filistin kökenliydi ve nazaret'de doğmuştu. said 12 yaşına kadar kahire ve kudüs arasında gidip geldi ve 1947'de anglikan st. george akademisine kabul edildi. 1948 arap-israil savaşı sırasında aile mülteci konumuna düşüp mısır'a gitti. "oryantalizm" ve "kültür ve emperyalizm" adlı kitaplarıyla tüm dünyaca tanınmıştır. bu kitaplarıyla ne kadar hakkaniyetli bir insan olduğunu göstermiş. belki de sömürgeci batılılara karşı en güzel cevabı vermiş bir hristiyandır.


  1. doğuluları ve özelde islam'ı savunan bu üstadımız batının gerçek emellerini deşifre etmiş büyük insandır. hristiyan olması onun hakikatleri dile getirmesini engellememiş ve bu hakikatlerden dolayı abd'de çok zulüm görmüş olan bu hocamızın kitaplarını beğeniyor ve tavsiye ediyoruz.