1. şehname'de geçen olağanüstü kahramanlardan biridir. efrâsiyâb adı divân-ı lügati't türk'te de geçer. kaşgarlı mahmud'a göre efrâsiyâb, türklerin büyük hakanıdır. asıl adı tonga alp er'dir (alp er tunga). bebür (kaplan cinsi bir hayvan) gibi kuvvetli, yiğit bir adamdır. efrâsiyâb da kahramanlık, hükümdarlık ve saltanat sembolü şahsiyetlerden birisidir. şiirlerde memduh övülürken memduhun üstünlüğünü belirtmek için bir kıyas malzemesi olarak kullanılırdı.

    unutdur nâmını keyhüsrev'in efrâsiyâb'ın hem
    iki kemter kulun zapt eyledi iran u turan
    (âlî)