1. mutlu
 2. büyük ekim sosyalist devrimi rusya’da jülyen takvimi'ne göre 25 ekim 1917'de, (miladi takvime göre 7 kasım 1917) petrograd'daki geçici hükümetin devrilerek iktidarın lenin önderliğindeki bolşeviklere geçmesini sağlayan ve sovyetler birliği'nin kurulmasına yol açan olaydır.

  ekim devrimi dünyada ilk ve en büyük sosyalist devletin kurulmasını sağlayarak ve sosyalist sistemin tüm dünyaya yayılmasına etki ederek 20. yüzyılın dünya tarihini etkileyen en önemli olaylarından biri olmuştur.

  şubat 1917’de çarın devrilmesinin ardından iktidara gelen geçici hükümet ekim devrimi’yle düşmüş ve iktidar bolşevikler ile sol sr’lerin çoğunlukta olduğu sovyetlere geçmiştir. bu gelişmeler üzerine bolşevik karşıtı ve monarşi taraftarı beyaz ordu rus iç savaşı’nı ve beyaz terör olaylarını başlatmıştır. 1922 yılında iç savaştan galip çıkan bolşevikler, sovyet sosyalist cumhuriyetler birliği’ni kurmuşlardır.

  yazar notu: elbet her saray devrimi tadacaktır. bak bu sözü at cebe bekle.
 3. yüzüncü yıldönümü şerefine nazım'ın kışlık saray şiirini defalarca okuma isteği uyandıran devrimdir.

  "...gecenin ortasında kırmızı tuğladan kışlık saray
  ve limanda üç bacalı avrora...
  bolşevik kitof haykırdı yoldaşlara :
  "- yoldaşlar, - dedi, -
  tarih
  yani işçi ve köylü sınıfları,
  yani kızıl asker,
  yani, bir meşale yakıyoruz, - dedi, -
  hücuma kalkıyoruz, - dedi..."