1. Kriz odaklı korku nedeni ile kişi yoğun kaygı ve korku yaşayıp öfke ve endişeye kapılabilir, kaçınma ve sakınma davranışları geliştirebilir, isteksizlik ve güvensizlik yaşayıp, kendisini yakın çevresinden soyutlayabilir...

    ne yapmalı?
    ekonomik kriz ve psikoloji
  2. Ekonomik krizle sınırlamamak gerek.
    sezgi