1. kendini ekosistemin ve yeryüzünün bir parçası olarak görerek düşünme ve hareket etme şeklidir. ekolojideki ve biyolojideki egosantrik görüş şeklinin zıttıdır. düşünce ve eylemlerde merkeze ekosistemi koyma yaklaşımı esastır.

    ekosistemdeki diğer varlıkların mevcudiyetlerine karşı farkındalık sahibi olma, diğer canlıların yaşamlarına saygı duyarak, onları da önemseyerek bilinçli eylemlerde bulunma eğilimidir.

    ayrıca (bkz: egosantrik görüş)