el-ayak-ağız hastalığı - youreads

  1. entero virüs ailesinden coxakie virüsün sebep olduğu sıklıkla 3-10 yaş arası çocuklarda salgınla seyreden viral bir hastalıktır. virüsle karşılaştıktan sonra 3-10 günde hastalık belirtileri ortaya çıkar. (prodrom dönemi)
    baş ve boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, yüksek ateş, boğazda ve ağızda kırmızı döküntüler, ateşin düşmeye başlamasından sonra el ve ayak tabanında kırmızı, içi sıvı dolu veziküllerle karekterizedir.
    yazın özellikle salgınlar yapabilir. aynı havuzu kullanmak, yakın temas, oral fekal yol ve damlacık yoluyla bulaşır.
    hastalığın başlangıcında çok yüksek olan ateşin düşürülmesi, el ve ayaklardaki kaşıntılı lezyonların kaşıntılarının geçirilmesi gibi semptomatik tedavisi esastır. birkaç tip virüs neden olduğu için şimdilik virüse karşı henüz aşısı yoktur. bu hastalar gebelerle temas etmemelidir, gebelikte karşılaşılırsa fetüsde anomaliye ve fetüsün alınmasına neden olabilir.