1. tarihin nasıl devam edeceğini hiçbir zaman bilemeyecek olmanın yarattığı hüsran, geleceği göremeyecek olmanın ortaya çıkardığı melankolik hâldir. gelecekte neler olacağını düşünürüz, hep merak ederiz; geleceğe dair bir takım umutlar besler, bir takım varsayımlar ortaya koyarız. ama, geleceği göremeyecek olduğumuzun ve ömrümüzün sınırlı olduğunun farkına vardıkça da iç burukluğu yaşarız.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)