erdem ve mutluluk - erich fromm - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
Yazar erich fromm
erdem ve mutluluk - erich fromm
amerikalı ünlü psikanalist ve sosyolog erich fromm'un erdem ve mutluluk isimli kitabı, dr. ayda yörükan çevirisidir. kitap üstündeki çalışması sırasında hayatını kaybeden yörükan'ın çalışmalarından kitabı derleyen ve yayıma hazırlayan ise dr. turhan yörükandır. türkiye iş bankası kültür yayınları'ndan çıkan erdem ve mutluluk alt başlığında da belirtildiği üzere ahlak psikolojisi üzerine bir inceleme olarak kaleme alınmıştır.


  1. yıkıcılık dürtüsü ve tepkisel dürtünün dışa dönüklüğü üzerine erich fromm “erdem ve mutluluk” kitabının 3. bölümü olan "insan tabiatı ve karakter"de şöyle der: “tepkisel nefretin sıklık derecesi göründüğünden daha fazladır, çünkü bir insan çoğu zaman özgürlüğünü ve kişilik bütünlüğünü tehdit eden tehlikelere karşı nefretle tepkide bulunur. freud’a göre, yıkıcılık her insanın tabiatında var olan bir şeydir. gelişmek ve yaşamak için duyulan yaşama eğilimi engellenecek olursa, bu şekilde tıkanmış olan enerji bir değişme sürecine uğrar ve hayata karşı olan yıkıcı bir enerjiye dönüşür. yıkıcılık, yaşanmamış bir hayatın ürünüdür. hayatı geliştiren enerjiyi engelleyen bireysel ve sosyal şartlar, yıkıcılığa yol açar.” ( s.246-248)