ergonomi - youreads

  1. (bkz: iş bilimi) insan gücünün üretimde verimli olarak kullanılabilmesini sağlayacak şartları inceleyen bilim dalıdır. ergonominin amacı, işgücü ve sermaye üretkenliğinin azamî oranlara çıkarılabilmesi için en ideal fiziksel ortamın sağlanmasıdır. insanı, insan doğasını ve çevreyi iyi tanımayı, işi ve fiziksel ortamı çalışma şartlarındaki insan için uygun hâle getirmeyi ve bu şekilde üretkenliği sağlamayı hedefler.