1. artık inananı çok az olduğundan tarih başlığına açtığım türk mitolojisindeki kötü yarı tanrı.

    tartsan tabakları 10 kilo gelebilecek bi abimizdir.
    erlik
  2. türk mitolojisinde yeraltı dünyasının ve cehennemin(tamu) hakimi olan kötü ruh.
  3. altay türlerine göre, kendisi ilk şamandır.
    tanrının oğludur, tanrı ile tartışmıştır. tanrıda onu cezalandırmak amacıyla yer altına sürgün etmiş. cennetten kovulduğu için sinirlenmiş, insanlara kinlenmiştir. bu sebeple hıncını onlara hastalık göndererek göstermektedir.
    erlik’in gönderidiği hastalıktan ''yırtmak''isteyen insanlar ise, kurban vererek sakinleştirmeye çalışmaktadır. erlik, kurbandan memnun kalmaz ise, insanları öldürerek yanına alacak ve köle olarak kullanacaktır.