ermeni soykırımı - youreads  1. mutlu
  2. soykırım esasen hukuki bir kavramdır. 9 aralık 1948’de birleşmiş milletler’de kabul edilen bir konvansiyon ile beş madde halinde tanımlanmıştır.^:bu maddeler yukarıdaki yorumlardan birinde paylaşılmıştı.^ 1915’te osmanlı ermenileri’nin yaşadıkları bu maddelerden en az üçüne uymaktadır. örneğin, balkan savaşları sırasında bölgedeki türk nüfusun başına gelenler de bu açıdan tartışılabilir. önemli olan fevri ve ırkçı tepkiler vermek yerine, bu tartışmayı ortak demokratik değerler inşa etmek amacıyla yapabilmektir.
    mutlu