eurodesk - youreads  1. avrupa birliği komisyonu ve ulusal ajans koordinasyonunda yürütülen çeşitli uluslararası gençlik çalışmalarının, gençlerin içerisinde yer alabilecekleri yaygın eğitim ve gönüllülük faaliyetlerinin bilgisinin verildiği ve duyurularının yapıldığı bir e-platformdur. kısa bir ifadeyle, çeşitli avrupa fırsatlarının yakalanabileceği uluslararası bilgi ağı denilebilir.

    33 ab ülkesinde faal durumda olan eurodesk bilgi ağı, 2008 senesi itibarıyla türkiye ulusal ajansı bünyesinde de faaliyet göstermektedir. ve fakat, 2014'ten bu yana etkinlik yoğunluğundaki düşüş sebebiyle eurodesk, salto youth, abilan.com gibi paylaşım platformlarının eskisi kadar etkin olmadıklarını vurgulamakta fayda var. bu durumun temel nedeni zannedersem, proje yazma ve uygulama işinin bu alanda profesyonel faaliyet gösteren belirli stk, proje ofisi ve kalkınma ajansları tarafından tekele alınması dolayısıyladır. ayrıca, belirli sürelerle ve çeşitli temalarla düzenlenen proje ve etkinliklerin katılımcılarının özellikle ve öncelikle dezavantajlı insanlar arasından seçilmesi icap ederken, aracı kuruluşlar hem kendi misyonlarını, hem de ab komisyonunun ortaya koyduğu prensipleri hiçe sayarak işin kolayına kaçıp katılımcılarını bilhassa yeşil pasaportu olan, yani avantajlı olan insanlar arasından seçmektedirler, maalesef.

    ilgili bağlantı: http://www.ua.gov.tr/