1. 80'li yıllarda ortaya çıkan, özellikle bizim gibi henüz gelişmemiş ama gelişebilir özellik gösteren ülkelerde, ekonominin en temel taşı olan ailenin bilinçli ve tasarruflu bir kalıpta gelişmesini amaç edinen sistem bütünüdür.

    ev ekonomisi kapsamında ailenin ne olduğu, eve giren paranın hesabı, alış veriş alışkanlığının nasıl düzene konacağı, evdeki eşyaların nasıl geri dönüştürülebileceği vb. konularda eğitim verilir.

    Yakın zamanda Amerika'da özellikle gençlerin alış verişlerini düzene koymak ve biraz da olsa ekonominin ne olduğunu anlamaları için ev ekonomisi dersinin verileceği duyurulmuştur.

    tahmin edilenin aksine, ev ekonomisi, makro ve mikro anlamda birçok sektöre etki edebilir. insanların en küçük birliktelikte ekonomik bilince sahip olmaları tüm toplumu etkileyecektir. sanırım bugün de ihtiyaç duyulan budur.