• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
fahim bey ve biz - abdülhak şinasi hisar
abdülhak şinasi bey, bu çoğunu başkalarının ağzından dinlediği muhtelif şahsiyet yapıcı çizgileri birbirine eklemeden evvel, onların üzerinde düşünüyor, hayat tecrübelerinin meyvelerini topluyor. kendisini tahlil ediyor, zamanın akışını, hakikatlerin firari yüzünü seyrediyor, sonra tekrar yapmakta olduğu portreye dönüyor. onun etrafında kendi benliğinden birtakım zenginlikler ilave için, yine duruyor. ve böylece, bu ağır işçi çalışması, bu şair ve hekim içlenmesi bütün kitap bounca devam ediyor. ağır ve yavaş, tıpkı su içinde yürür gibi veya mazlum ve hulyalı fahim bey'in adımları, önünde hayatın dikenlerini ayıklıyormuş veyahut talihinin geçmesi için seçtiği yolu mütehammil bir nefis muhasebesi karşısında daha kabule değer bir şekle sokmak içinmiş gibi, bu üslup ve arkasında titiz ve itinalı şahsiyetiyle bütün muharrir, fahim bey'in ömrü boyunca, bu ömrün paradoksal merhalelerini katediyor.
ahmed hamdi tanpınar
tasvir-ı efkar, nr.4816, 15 eylül 1941

Bu başlığa bugün yorum yapılmamış.