1. yaygın kanının aksine anladığımız faşizm doğada örneğini bolca verebileceğimiz güdüsel/içgüdüsel bir harekettir, ve tüm canlıların dna'sına kodlanmıştır.doğal seçilim mekanizması görülüp görülebilecek en büyük faşist dir.
 2. faşizm herkesin nefret ettiği bir fakülte hocasına benzer. ne yazık ki bu hoca fakültedeki herkesten çok daha iyidir sorunları çözme konusunda. onun o iğrenç yüzüyle muhattap olmamak için bütün diğer düşüncelerin bir araya gelip sorunlara bir şekilde bir çözüm bulmaya çalışması gerekmektedir yoksa iş faşizme kalacak ve faşizm sorunu "kökünden" çözecektir.
  gizeh
 3. Genellikle sağcı otoriter tek parti rejimlerine verilen ad olmakla birlikte, özelde iki dünya savaşı arasındaki dönemde İtalya’daki sağcı otoriter rejimin adı.

  yeni başlayanlar için faşizm

  zülfiyare dokundu editi: herkese faşist damgası vurup duranları mı, yoksa faşist olmakla suçlananları mı rahatsız etti merak ettim doğrusu.
 4. herkesin ağzına sakız olmuştur, kim nerede beğenmediği bi görüş durum hemen yapıştırırverir faşist damgasını
 5. bir ülkede vatandaşların düşüncelerini söyleme özgürlüğü varsa o ülkede demokrasi vardır.

  bir ülkede vatandaşların düşüncelerini söyleme zorunluluğu varsa o ülkede faşizm vardır.
  ee
 6. tarihsel süreçte modern manada milliyetçilik fransa ve almanya'da ortaya çıkıp gelişirken faşizm italya'da ortaya çıkmış ve mussolini'nin görüşleri etrafında gelişmiş bir dünya görüşüdür.yani köken itibariyle italyan milliyetçiliğinin mussolini yorumudur.

  daha sonradan şovenizm ile eş manada kullanılır hale gelmiştir.
 7. savaş, kriz vs. gibi büyük toplumsal olaylardan beslenen, iktidarı ele geçirdiği vakit tamamen onun yerini alan ve zamanla bir polis devleti kuran, işçi sınıfını sokakta şiddetle burjuvaziyi parlamentoda üstünlük sağlayarak sindiren, mutlaka ırkçı, tarihi efsanelere ve sembollere dayanan esas olarak küçük burjuvaziye hitap eden bir orta sınıf hareketidir.
 8. italya'da mussolini'yle(halk meydanında asılmıştı) ortaya çıkmış, şiddetinin artması ve yayılması almanya'da hitler'le(korkudan saklanmışsa da, bulunup öldürülmüştür) devam etmiştir. günümüz için de örnek vermek gerekirse, türkiye'de recep'le devam ettirilmeye çalışılmaktadır. sanma faşist olandan, birgün hesap sorulmaz!
 9. elde faşizm/faşist yaftası asacak yer arayarak dolaşmak türkiye sosyalist hareketinde eski bir hastalıktır, liberal cenahta da rastlanır. bu eğilim çoğu zaman faşizmi bileşenlerinden birine, çoğunlukla da ırkçılığa ve baskıya indirgemekten kaynaklanır. gerçekteyse faşizm bir özelliğine indirgenemeyecek kadar karmaşık bir kitle-parti-devlet ilişkisini içerir.

  kapitalizmi benimsemiş ülkelerin siyasal rejimleri, bir ucunda mutlak liberalizm diğerinde ise kaba faşizm yer alan bir aralıkta bulunur. bu rejimlerin hepsi burjuvaziye dayanır ve belli bir üretim yeteneği gerektir. gelişmiş bir burjuvazi, kendine özgü tarihsel geleneklere uygun siyasal yapılar içinde örgütlenmiş, bir tür neo-klasik demokratik rejimi daima yeğler. faşizmi tercih etmez. ancak, çalışan sınıfların mücadelesi, olağan üstü koşulların da etkisiyle burjuvaziyi otoriter bir rejime itebilir. faşizm olgusunun kaynağı esasen budur. faşizm, 1.dünya savaşından sonra, sovyet devrimi burjuva egemenliği için ilk ciddi tehlikeyi yarattıktan sonra ortaya çıkmıştır.

  faşizm karmaşık bir bahis, çeşitli veçheleriyle uzun uzun tartışmaya ihtiyacımız var. bu sıcak yaz günlerinde ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama kendimce faydalı olacağını düşündüğüm bazı okumalar önereceğim:

  http://www.sendika.org/2009/06/fasizm-uzerine-bir-not-ergin-yildizoglu-cumhuriyet/

  http://muhalefet.org/haber-islami-fasizme-gecis-korkut-boratav-12-13478.aspx

  http://ioanniskronos.blogspot.com.tr/2014/12/fasizmi-anlama-klavuzu-tulin-ongen.html

  http://www.sendika.org/2015/01/avrupanin-fasizmleri-ve-turkiye-korkut-boratav/

  http://www.iletisim.com.tr/kitap/fasizm-ve-diktatorluk/7812#.VRgWGLuJjIU

  http://alisveris.yordamkitap.com/tanim.asp?sid=A2851MA7ED8DWV2Q217H

  http://www.idefix.com/kitap/fasizme-karsi-birlesik-cephe-georgi-dimitrov/tanim.asp?sid=ESFFT5H58K1KOG68OEOJ
  mutlu