fatih - youreads

  1. fatih, arapça kökenli fetih (al fath) kelimesinden türemiş, islâm devletlerinde önemli fetihler gerçekleştiren kişilere verilen bir yüceltme sanıdır.

    tarihî ko(n)stantiniyye şehrinin fethini ve devam eden süreçte feodal düzenin çöküş hareketini gerçekleştirmeye müyesser olmuş, merkeziyetçi devlet sisteminin temellerini atarak yeni bir çağa yön vermiş devlet-i aliyye'nin ulu hükümdarı sultan ıı. mehmed'in unvanı ve lâkabıdır. bu vesileyle aynı zamanda suriçi diye tabir edilen istanbul'un fatih semtine ismini vermiştir. (bkz: fatih sultan mehmet)

    fatih unvanının semantik derinliğine baktığımızda; gerçekleştirdiği cihat yahut fetih eylemiyle yeni bir çağ başlatan kişi özelliği ön plandadır. tarihin akışına yön verecek kalıcı mahiyette bir başarı mutlaktır.