fauna - youreads

  1. latince kökenli bir biyoloji ve zooloji (hayvan bilimi) terimidir. belirli bir coğrafi alana özgü hayvan çeşitliliği; yeryüzünde, ekolojik olarak sınırlan(dırıl)abilir bir yaşam alanında bulunan tüm hayvan türleri anlamına gelir.

    terim anlamın modern türkçedeki karşılığı direy, klasik türkçedeki karşılığı mecmua-i hayvanattır.

    (ayrıca bakınız: flora)