favoritizm - youreads 1. ugo
 2. iltimas, adam kayırma ve taraf tutma anlamına gelen sosyolojik kelime.
  adamın var mı? , ankara'da dayın var mı? her işi başarabilecek yeteneğe sahip bir kişisindir.
  işte adamı olmadan," bireysel çaba ile, liyakate uygun bir biçimde, hiç bir şeyin gerçekleştirilemeyeceğini düşünülmesi, ve toplumda bunun karşılık görmesi durumuna favoritizm deniliyor.
  bakın burası çokomelli, toplumda karşılık görmesi diye altını çizelim. akrabalık, ırk, hemşericilik, yada başka ilişkiler içinde ; arka çıkma,
  koruma, kollama, destekleme vb. tüm davranışlar aslında toplum tarafından desteklenir.
  toplum bu davranış biçimini ''olağan'' görür. birde üstüne alkışlar.
  hatta biri işe alınacağı sırada, yakını işe sokmayan adam ayıplanır.