felsefe vs bilim - youreads

  1. felsefe ve bilim tarihine bakıldığında bu iki alan arasında gizli bir rekabet olduğu görülür kanımca. benim görüşüm felsefenin bilimi öncelediği ve kapsayarak aştığıdır.