festival - youreads

  1. niteliği, içeriği, kapsamı ve zamanı önceden programla belirlenen, kendine özgü ayrıcalığı olan şenlik ya da birkaç gün süren sanat gösterisi. yerel, yöresel, bölgesel, ulusal ya da uluslararası çapta tanıtım, gösterim ve ödül şenliği.