flojistik - youreads

  1. "yanıcı, tutuşabilir; yanmayla ilgili" anlamlarına gelen yunanca kökenli sözcük. ayrıca (bkz: flojiston)

    tıp terminolojisinde; iltihapla ilişkili, inflamasyona bağlı, iltihaplı (yangılı)