1. belirli bir bölgede veya ülkede yetişen bitki türlerinin tamamını ifade eder.
    mesela ''türkiye florası'' denilince, türkiyede bulunan ağaç, çalı, ot, yosun, liken gibi bütün bitki türleri anlaşılır.
  2. antik roma mitolojisinde adı geçen bitki, çiçek ve nevbahar tanrıçası ve latince kökenli bir biyoloji ve botanik (bitki bilimi) terimidir. yeryüzünde, ekolojik olarak sınırlan(dırıl)abilir bir yaşam alanında bulunan bitki ve mikroorganizma türleri topluluğu; belirli bir coğrafî bölgeye özgü bitki örtüsü çeşitliliği ya da kısaca bitki örtüsü demektir.

    terim anlamın modern türkçedeki karşılığı bitey, klasik türkçedeki karşılığıysa mecmua-i nebatattır.

    (ayrıca bakınız: fauna)