fon - youreads

fon


  1. malî kaynak. belirli bir faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için ayrılmış para ya da finansal kaynak sağlayabilir varlıkların tümü.