1. kendisi, türk sinemasının başlangıcı olarak kabul edilen "ayastefanos'taki rus abidesi'nin yıkılışı" filmini çekerek, ilk film çeken türk olarak tarihe geçmiştir.

  1888 yılında istanbul üsküdar'da doğdu. ilk ve ortaöğrenimini istanbul'da yaptı. istanbul sultanisi'ni bitirdikten sonra istanbul darülfünun'un fizik-kimya bölümüne girdi. bir yandan öğrenimine devam ederken, öbür yandan da öğretmen yardımcılığı ve istanbul sultanisi'nde dahiliye memurluğu yaptı. ikinci meşrutiyet'in ilanından sonra, yerleşik sinemaların çoğalması, sinemaya karşı ilgiyi artırdı. ilgi duyanların başında uzkınay geliyordu. uzkınay, dahiliye müdürlüğü yaptığı okulda öğrencilere sinemayı tanıtan ve öğreten dersler verdi.

  ülkemizde sinemayı halka ilk tanıtan sigmund weinberg'den göstericinin çalıştırılmasını öğrendi ve öğrencilere filmleri kendisi oynattı. böylece uzkınay'ın aracılığı ile sinema ülkemizde ilk kez okula girmiş oldu.

  1914'te şakir seden ile ağabeyi kemal seden'i sinema salonu işletmeciliğine ikna etti. 6 temmuz 1914'te ali efendi sineması açıldı. aynı yıl savaş çıkması üzerine, uzkınay yedeksubay olarak silah altına alındı. 14 kasım 1914 cumartesi günü ayastefanos'taki rus abidesi'nin yıkılışını 150 metrelik filme çekti.

  fuat uzkınay bir çok film çekti, aslında bugün baktığımızda kısa belgesel niteliğinde olan filmler, dönemin şartları ve ekipman boyutu, ağırlığı gibi nitelikler ön plana alındığında çok ciddi işler. uzkınay'ın çektiği diğer filmler;

  anafartalar muharebesi'nde itilaf orduları'nın püskürtülmesi
  harbiye nazırı'nın kıta tefki-i ve batum manzarası
  çanakkale muharebeleri
  van der goltz paşa'nın cenaze merasimi
  general townshend
  general townshend ve hintli üsera
  esir ingiliz generali
  himmet ağa'nın izdivacı
  alman imparatoru'nun dersaadet'e gelişi
  alman imparatoru'nun çanakkale'yi ziyareti
  abdülhamit'in cenaze merasimi
  sultan reşat'ın cenaze merasimi
  vahidettin'in biat merasimi
  cülus-i hümayun'da 16. fıkra resmigeçidi
  vahidettin'in kılıç alayı
  mürebbiye
  binnaz
  fatih'te izmir için miting
  sultanahmet'te izmir için miting
  bican efendi vekilharç
  bican efendi mektep hocası
  bican efendi'nin rüyası
  boğaziçi esrarı - nur baba
  zafer yollarında, izmir zaferi
  kimbo