fuzuli bayat - youreads

fuzuli bayat

Kimdir?

1958 yılında azerbaycan'da doğdu. 1984 yılında azerbaycan yabancı diller enstitüsü fransız-ingiliz dili bölümünü üstün başarıyla ve yüksek lisans derecesi alarak bitirdi. 1990 yılında özbekistan bilimler akademisi'nin dil ve edebiyat enstitüsü'nde doktora tezini savunarak "doctor of philosophie" unvanını aldı. 1990-1992 yılları arasında azerbaycan billimler akademisi'nnin edebiyat enstitüsü'nde ilmî araştırmacı olarak çalıştı. 1993-1995 yıllarında ortak türk edebiyatı bölüm başkanlığı görevini yaptı. 1993-1997 yıllarında baş ilmî işçi (doçent) unvanı ile çalıştı. 1995-1999 yılları arasında ise dede korkut ansiklopedisi hazırlama kurulunda başkan yardımcılığı ve yazarlık görevlerini yaptı. yapmış olduğu çalışmalardan dolayı 1997 yılında azerbaycan yazarlar birliği'nin üyesi seçildi ve halen de yazarlar birliği'nin üyesidir. 1997 yılında üst aşama doktora tezini savunarak filoloji ilimler doktoru, "doctor of sciences" (profesör) unvanını aldı. evli ve 3 çocuk babasıdır.

150'den fazla makalesi (kitaplarda, hakemli dergilerde, ansiklopedilerde) bulunmaktadır.

bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış 33 kitabı:

1. oğuz epik ananesi ve oğuz kağan destanı, sabah, bakü, 1993
2. şaman efsaneleri ve söylemeleri, yazıcı, bakü, 1993 (c. memmedov'la birlikte)
3. zaman zaman içinde, yazıcı, bakü, 1993
4. ali şir nevai hakkında rivayetler, yazıcı, bakü, 1994
5. şah abbasın arvadı, yazıcı, 1996
6. hoca ahmed yesevi ve halk sufizminin bazı problemleri, ağrıdağ, bakü, 1997
7. h. koroğlu, oğuz kahramanlık eposu, yurd, bakü, 1999 (tercüme a. emrahoğlu, p. alioğlu, ş. ahmedova birlikte)
8. korkut ata. mitolojiden gerçekliğe dede korkut, karam, ankara, 2003
9. köroğlu. şamandan aşıka, alptan erene, akçağ, ankara, 2003
10. türk dili tarihi. (geçmişten günümüze türk dili), ankara, 2003
11. türk şaman metinleri. efsaneler ve memoratlar, piramit, ankara, 2004
12. mitolojiye giriş, karam, çorum, 2005
13. at kültürünün dini-mitolojik sisteminde türk boy adları etimolojisi, 3ok, ankara, 2005
14. ana hatlarıyla türk şamanlığı, ötüken, istanbul, 2006
15. oğuz destan dünyası. oğuznamelerin tarihi, mitolojik kökenleri ve teşekkülü, ötüken, istanbul, 2006
16. türk mitolojik sistemi. ontolojik ve epistemolojik bağlamda türk mitolojisi, cilt: 1, ötüken, istanbul, 2007
17. türk mitolojik sistemi. kutsal dişi - mitolojik ana, umay paradigmasında ilkel mitolojik kategoriler - iyeler ve demonoloji, cilt: 2, ötüken, istanbul, 2007
18. eski türkçe sözlük, yayın yayıncılık, istanbul, 2008 (m.esen eliyeva ile birlikte)
19. orta türkçe sözlük, yalın yayıncılık, istanbul, 2008
20. büyük türk bilgini ve ansiklopedisti kaşgarlı mahmud, ötüken, istanbul, 2008
21. türk destancılık tarihi bağlamında köroğlu destanı (türk dünyasının köroğlu fenomenolojisi), ötüken, istanbul, 2009
22. türk kültüründe kadın şaman, ötüken, istanbul, 2010, 2. baskı ötüken, istanbul, 2012
23. folklor hakkında yazılar (teorik meseleler), elm ve tahsil, bakü, 2010
24. der amadi ber osturaşinasi (ostureşinaseyi torkan), (mutercim kazım abbasî), yaran, tebriz, 1390 (2011)
25. zahireddin muhammed babur, baburname, avrasiya press, bakü, 2011
26. türk tekke (tasavvuf) edebiyatı, elm ve tahsil, bakü, 2011
27. "koroğlu" destanının menşeyi, elm ve tahsil, bakü, 2012 (hatire beşirli ile birlikte)
28. folklor dersleri, elm ve tahsil, bakü, 2012
29. evliya menkabeleri ve ya türk dervişlerinin kerametleri, elm ve tahsil, bakü, 2013
30. masallı folklor örnekleri, elm ve tahsil, bakü, 2013
31. masallı folklore örnekleri, 2-ci kitab, nurlan, b., 2013 (toplama, tertib ve giriş meqelesi)
32. azerbaycan folkloru ve yazılı edebiyyat, elm ve tahsil, b., 2013 (hatire beşirli ile birlikte)
33. charles perrault (şarl perro), sadedil anamın nağılları, nurlan, b., 2013 (tercüme ve giriş makalesi)
  1. Türk Mitolojisini sistematik hale getirmede büyük katkıları olan yazardır.

    Şu an üzerinde çalıştığım mobil platformlara görsel roman projemde de rehber olarak edindiğim kitabın yazarıdır.

    Şu sözünü çok beğenirim:

    "Her halk, kendi dünya görüşünün ürünü olan mitolojik anlatıları ile kendini tanır, evren hakkında bilgi edinir, Tanrı'nın yüceliğini anlamış olur."

    Not: fotoğraf 1000kitap.com'dan alıntıdır. özgeçmiş ve bu yorumdaki alıntı da Fuzuli Bayat - Kadim Türklerin Mitolojik Hikâyeleri kitabından alıntıdır.