1. antik roma'nın en önemli hekimlerindendir. hekimlerin imparatoru, hekimlerin babası gibi unvanlarla anılmıştır.
  tıbbın yanı sıra farmakoloji alanında da yeni teoriler geliştirmiştir.

  gladyatörlerin tedavileriyle uğraşıp, gladyatörlerle seyircilerin vücut yapısını karşılaştırarak, sürekli beden hareketlerinin sağlıklı yaşam için zorunlu olduğu sonucuna varmış, bu sayede bugünkü spor hekimliğinin öncüsü olmuştur.

  atardamarların hava değil kan taşıdıklarını kanıtlamasına karşın, kanın vücutta dolaştığını düşünememiştir.

  galenos, insan sağlığının, kan, safra, kara safra ve tükürük olarak dört vücut sıvısına bağlı olduğuna inanmıştır.

  göğüs kaslarının solunumdaki rollerini, kalple nabız arasındaki bağlantıyı, omurilik zedelenmesinin felce neden olduğunu anlamıştır.

  gözün bölümleri için geliştirdiği terminolojiden de hala yararlanılır.

  beyindeki bir toplardamara kendisine ithafen galen veni adı verilmiştir.
  rosa
 2. bergamalıdır.
  önemli bir bilgi.