gayrimuayyen - youreads

  1. (bkz: müphem) belirsiz, bilinmeyen, net olmayan anlamlarını taşıyan arapça kökenli bir klasik türkçe bileşik sözcük.