gem - youreads

gem


  1. gem veya oyan, bir binek hayvanını yönlendirmek için ağzının içine takılan metal veya sentetik parça. üst ve alt dişlerin arasındaki boşluğa yerleştirilir. gemin sağ ve soluna dizginler iliştirilir. amaca göre çok farklı gem türleri bulunur.

    aslen azılı atları eğitmek için kullanılan ve hayvanın diline baskı yaparak acı veren özel bir gem türü olan kantarma da özellikle halk ağzında sıklıkla gem sözcüğü ile eş anlamlı olarak kullanılır. bazı yörelerde ise gemi ağızda tutmaya yarayan parçaya kantarma denir.

    ayrıca ramazan ayında müminlerin nefislerine vurdukları parçanın da adıdır.