1. genel görelilik ya da göreliliğin genel kuramı albert einstein tarafından 1916 yılında yayınlanmış bir fizik kuramıdır. güzümüz fiziğinde kütle çekimini tanımladığı düşünülür.genel görelilik kütleçekimin uzay ve zaman ya da uzayzamanda tanımlanmasını sağlar.
  kuramı daha yakından anlayabilmek için şöyle bir örnek verilebilir ;

  dünya üzerinde yeterince yüksek bir noktadan yere doğru küçük g kadar (9,8123456789 m/s gibi bir şeydir, değişkendir, kurtarma hızı) patates atarsak patates ivmelenerek aşağı düşecektir. küçük g hızı ile bir roket ile seyahat ederken bir el feneri yaksak çıkardığı ışığın kurala uyup yere düşmesi, yani bükülmesi gerekir.

  buradan sonuçla albert einstein "eğer ivme ışığı büküyorsa kütleçekimi de bükmelidir" diyor. kuram ile ilgili şu çıkarımlarda bulunulabilir;

  -kütle, içinde bulunduğumuz uzay-zamanı büker.
  -kütle-çekim bir kuvvet değildir. uzay-zamanın geometrisinin kütle yüzünden bozulması ile meydana gelir.
  -bükülen zaman yavaş akar. bu nedenle kütle-çekimin merkezine daha yakın olan bir gözlemci için kütle-çekimin merkezine uzak olan gözlemciye göre zaman daha yavaş geçer.
  - ivmeli hareket eden kütleli cisimler uzay-zaman üzerinde kütle-çekim dalgaları yayalarlar ve bu dalgalar ışık hızında hareket ederler. yani newton'un kütle-çekim yasasının aksine eğer güneş bir anda yok olsa biz bunu ancak 8 dakika (ışığın güneşten dünyaya ulaşana kadar ki geçen süre) sonra farkederiz.
  - newton'un kütle-çekim teorisinde ışık kütlesiz olduğu için kütle-çekimden etkilenmez. ancak einstein'ın genel görelilik teorisine göre ışık uzay-zamanda yol aldığı için ve kütle çevresindeki uzay-zamanı büktüğü için ışık gezegenlerin çevresinden geçerken bükülür.
  - teorinin sonuçlarından biride kütleçekim merkezinden uzaklaşan ışığın enerji kaybettiği ve bu nedenle ışığın frekansının da düştüğüydü. bu nedenle ışık gittikçe kırmızıya kayıyordu. tam tersi etkide ışığın kütle-çekim merkezine yaklaştıkça enerjisinin artması ve dolayısıyla frekansının artmasıdır.(bkz: planck sabiti) (bkz: kırmızıya kayma)

  kaynaklar:
  einstein 1907,pais 1982, ch
  einstein 1915, pais 1982, ch. 11–15
  wikipedia
  ego pon