geoid - youreads 1. yer kürenin gerçek şekline verilen isimdir.
  anlamı da zaten yer şeklidir. (gravitiye bağlıdır)
  elipsoidal ile karıştırılır.
  geoid, matematikselleştirilmesi hali hazırda mümkün olmayan bir formdur. fonksiyonu yoktur. *ama yerel hesaplar için fonksiyonu bilinen geometrik şekiller kullanılarak projeksiyonlar geliştirilir.
  elipsoidal, dünya şekline benzer kabul edilen ve fonksiyonu bilinen bir geometrik şekildir. deniz seviyesini ifade eder ve karaların altından da devam ettiği kabul edilir.
  yer üzerindeki her hangi bir noktanın o anki konumu ile belli noktaların oluşturduğu alan hesabını sağlar. belli indirgeme katsayıları ile belli bir alan içinde ön görülen arazi parçalarının alanı, projeksiyon kayıpları ile birlikte hesaplanır.
  elipsoidal, yerel durumlara göre değişik değer alabilmektedir.
  (bkz: ilişkilendirmek için...-->https://www.google.com.tr/search?q=geoid