geri kalmış toplumların ortak özellikleri - youreads