giordano bruno - youreads  1. 1548-1600 italyan, filozof, matematikçi, şair, gökbilimci, kozmolog, epistemolog, semantik, hermetik, okültist. "o zamanlar yeni olan kopernik günmerkezliliği (heliyosentirizm-günmerkezlilik-) kavramsal olarak genişleten kozmolojik teorileriyle tanınır." "yıldızların kendi gezegenleriyle çevrili uzak güneşler olduğunu öne sürdü ve bu gezegenlerin kendi yaşamlarını besleyebileceği olasılığını gündeme getirdi. ayrıca evrenin sonsuz olduğu ve "merkezi" olamayacağı konusunda ısrar etti."

    engizisyon tarafından yargılanıp kazığa bağlanarak yakıldı.

    "insanın sırf çoğunluk, çoğunlukta olduğu için, kitlelerle ya da çoğunlukla aynı şekilde düşünmek istemesi aşağılık ve düşük bir kafası olduğunun kanıtıdır. halkın çoğunluğu ona inansın inanmasın, hakikat değişmez."

    "bir sürü kör, bir tek görene eşit olamayacağı gibi, bir yığın aptal da, bir tek akıllıya eşit olamaz."