girift - youreads

  1. birbirinin içine geçmiş, karışmış, çapraşık anlamında kullanılan sıfat