girişimci - youreads

  1. mal ve hizmet üretmek üzere yatırım yapan, bir üretim sürecinin yahut bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için risk ve sorumluluk alan kişi ya da kuruluş. girişimcilik, genellikle ticarî, endüstriyel ve iktisadî alanların, finansal sorunların konusudur. (bkz: müteşebbis)

    ayrıca (bkz: sosyal girişimci)