gitti - celal sılay - youreads

 1. gitti

  işitmek istediğini bir sağırın
  sezdi havamızdan geçen şarkı
  duyuramadı sesini, bu sağıra
  eridi, gitti!

  yürümek hasretini bir kötürümün
  hissetti koltuk değnekleri,
  kaldıramadı yatağından hastasını
  çürüdü, gitti!

  körün görmek arzusunu duydu
  bahçenin kenarında bir çiçek
  gösteremedi yapraklarının rengini
  dağıldı gitti!

  ve duydu bir açın yemek ihtiyacını
  buğday tarlasındaki başak
  utandı büyümesindeki şehvetten
  kurudu, gitti!

  "sen kaç aşk edersin, benim sevgim olmadan" cümlesini hatırlatır her insana.