gıyabında - youreads

  1. yokluğunda, mevcut bulunmadığı durumda, hazır ve nazır olmadığı anda, arkasından gibi anlamlar veren arapça kökenli bir zarf.

    (bkz: in absentia)