1. mert
 2. yanlış önerme.

  dünyada sayısız terörist eylemler ve örgütlenmeler meydana gelmiştir. pek tabi ki hepsi müslüman değildir.

  örneğin eta, ira, tamil gerillaları, başlı başına bir kuzey kore devleti, inka medeniyetinin üzerine çöken ispanyollar, kızılderilileri asimile ederek yokeden amerika istilacı toplulukları vs. vs.

  radikal milliyetçilik ve radikal dincilik her zaman terörizm doğurmuştur. emperyalizm de bir çeşit terörizmdir.

  not: agnostikim.
 3. islamiyetin en son indirilen din olduğu ve müslümanların henüz hırıstiyanlar gibi reform rönesans tarzı bir güncellenme yaşamadığı için doğru denilebilecek önermedir.
 4. islamın zararlarının müslümanlar tarafından tam olarak kavranılamamasından dolayı, islam' da reform bir türlü gerçekleşemediği içindir.

  tabii başlık, ''bütün teröristlerin müslümanlardan çıkması'' yerine, ''müslümanların şiddete daha meyilli olması'' olsa, sanırım daha doğru olurdu
 5. evet, maalesef teröristlerin tamamı olmasa da büyük çoğunluğu müslümanlardan çıkar. ama yani optik formda 4 tane aynı şık arka arkaya gelince şüphelenen adamlarız neticede. o sebepten mütevellit teröristler neden hep müslüman(!) diye de bir düşünmek lazım.
 6. radovan karadžić ile karşı çıktığım önerme!
  yukarıdaki sayıları toplamadım ama 8372 etmiyor gibi...
  teröristlerin dini imanı olduğunu düşünmüyorum.
  h2o
 7. armageddona hazırlıktır. kıyamet öncesi büyük bir savaş çıkmadan önce tüm dünyada her türlü katliamın ve vahşetin artacağı inancı tevrat ve incilde belirtilmiştir. düşman, yahudi ve hristiyan olmayan diğer inanışlardır. islam eliyle yapılan terör ve vahşet kitabı mukaddes'in mucizelerinden sayılmaktadır. bizler ise kapalı kapılar arkasında yazılan senaryoları görmeyip ' yaa! şu islam da çok şey bıdı bıdı ' der seyrederiz.
 8. belirtmekte fayda var mı bilmiyorum ama en azından önyargıları yok edeceğinden belirteyim; inançsızım.

  ama önerme tamamen yanlış. aristocu mantık üzerine kurulu. "terörist olan müslümanlar vardır, o zaman bütün müslümanlar teröristtir" gibi basit bir mantıktan yola çıkılmış.

  biraz tarih bilmek lazım bunun için. ortaçağda avrupa'nın durumu hiç farklı değildi. insan eti bile yenmiştir bu dönemde. açlıktan değil, kendi sapık düşüncelerine göre sevap sayıldığından. ha keza töton şövalyelerinin doğu avrupada^:litvanya - rusya^ paganlara ve ortodokslara karşı estirdiği terör hiç es geçilecek boyutta değildir. reconquista dönemi de var, ona da bir bak istersen.

  çok çok kısa özetlemek gerekirse;

  haçlı seferleri sonrasında avrupa toplumlarında ilerlemenin tohumlarının atılması --- amerikanın keşfi ve avrupanın zenginleşmesi, dolayısıyla refahın artması ------- rönesans (ki dediğimiz gibi kökleri haçlı seferlerine dayanır) ---- reform hareketleri ile kilisenin etkinliğinin azalması ---- burjuvazinin yükselişi ----- sanayi devrimi ile üretimin ve emperyalist avrupanın gücünün doruğuna çıkması ---- afrika ve asyadaki müslümanların yerinde sayması---- günümüz

  tabii buna ek olarak protestan ülkelerin burjuva sınıfını desteklemesi, dolayısıyla burjuvazinin tavan yapması faktörü de çok etkili, zira rönesans'ın ve daha sonraki aydınlanma döneminin aydınlarının büyük kısmı burjuva ailelerden geliyordu. zengin olmadan bilim - felsefe - sanat üretemezsiniz, önce geçiminizi sağlamanız gerekir. (bkz: maslow)

  yani ortaçağa bir ilber ortaylı edasıyla değilse de, az biraz hakim olunmalı, ek olarak zenginlik-medeniyet ilişkisine de göz atılmalıdır.

  not: peşinen belirtme ihtiyacı duyuyorum ki, avrupadaki reform hareketlerinin bir benzerinin o dönemki islam'a uygulanmasına gerek yoktur. bunu belirtiyorum çünkü konu bir süreden sonra dönüp dolaşıp müslüman dünyasının geri kalmışlığının islama yüklenmesi ile sonuçlanıyor. bu böyle değildir. islam medeniyeti zengin iken dünyadaki en ileri toplumlardan biriydi.

  manyak -uygun şartlar oluştuğu takdirde- her yerde manyak, fazla şaapmayın siz...
 9. zihinlerde islamı karalama kampanyasının nasıl başarılı olduğunu gösteren beyandır.
 10. "gerçek islam bu değil blah blah " sözü kadar yanlış olan önermedir.