1. "Gönüllülük/Kabullenme ve Kararlılık Terapisi (ACT), bugüne kadar 100’den fazla randomize kontrollü çalışma ile etkinliği gösterilmiş bir psikoterapi yöntemi. Bir terapi yöntemi olarak sunulmadan önce uzun sayılabilecek bir araştırma zemini var.

    ACT en temelde ruhsal sıkıntı ile mücadele etmek ve ondan kurtulmaya çalışmak yerine, anlamlı bulduğumuz kavramlarla birlikte gelen sıkıntıyı yaşamaya gönüllü olmamızı öneriyor.

    “Kabullenme” teması nedeniyle sık olarak doğu felsefesi ile ilişkilendirilse de, aslında B.F. Skinner tarafından geliştirilen radikal davranışçılık kuramından köken alıyor ve sözel kalıplarımızı birer “operant” (verbal operants) kabul ederek davranışı bağlamı değiştirerek değiştirmeyi hedefliyor."

    kaynak: act.care