1. 75 milyon yıl önce geç kretase döneminde, kuzey amerika kıtasının kuzeyinde yaşamış etçil dinozor türüdür. theropod alttakımının tyrannosaur familyasına mensuptur.

    fosillerden elde edilen bilgilere ve hipotezlere göre; yetişkinlikte yaklaşık olarak 8-9 metre uzunluğa erişebilen bu teropodlar. tiranozorların tipik örneklerinden birisidir. boy ve yapı olarak albertosaurus ve daspletosaurus türlerine benzerler. albertosaurus'un yakın, tyrannosaurus rex ve tarbosaurus gibi daha büyük tiranozorların uzaktan akrabasıdırlar.

    gorgosaurus, bulunduğu habitatın dominant yırtıcısı konumundaydı. fakat, bu avcıların bazı bölgelerde dasplesaurus'lar ile beraber yaşadıkları saptandı. dinozor âleminde iki tiranozor türünün aynı ekosistemi paylaşması ender rastlanan bir durumdur. bazı bulgular, bu iki yırtıcı türü arasında ekolojik niş farklılaşması - aynı ekosistemde yaşayan benzer özelliklere ve rollere sahip türlerin zamanla farklı ekolojik rollere ayrışması durumu - olabileceğini göstermektedir. ceratopsid'ler ve hadrosaur'lar, muhtemelen bu iki tiranozor türünün birincil avıydı.

    albertosaurus ve daspletosaurus'ların zaman zaman gruplar hâlinde avlandıklarına ve bir araya toplandıklarına dair bulgulara rastlanırken, gorgosaurus'ların bir araya geldiklerini gösteren herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.