goriotbaba - youreads  1. hepiniz idam edileceksiniz, kaçın derken?

    i- halk arasinda korku ve panik yaratmak amaciyla tehdit suçu (tck. m. 213)

    halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu 5237 sayılı tck’nun “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” başlıklı 213 üncü maddesinde düzenlenmektedir. maddede “ (1) halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla, hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.