graicunas teorisi - youreads

  1. bazen graicunos teoremi olarak da anılan, bir yönetim biriminde yönetici ve ona bağlı astların arasındaki ilişki sayısının hesaplanmasında kullanılan bir formüldür.

    bakınız: r = n x ( 2ⁿ : 2 + (n-1) )

    örneğin: yönetici sayısı (n) = 3 ise ilişki sayısı (r) = ?

    r = 5 x ( 2³ : 2 + (3-1) ) = 5 x ( 8 : 2 + (2) ) = 5 x 6 = 30