grev - youreads

  1. iş bırakma anlamında kullanılan fransızca kökenli söz. sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu'nda düzenlenmiştir. grev kanuni olmalıdır. yoksa işveren, işçinin iş akdini haklı sebeple feshedebilir. işçi sendika üyesi olsa bile greve katılıp katilmamakta serbesttir. fakat greve katılmazsa grev sonucu elde edilecek haklardan yararlanamaz.